Γιατί brainy...

Μαθήματα

Η επιστημονική ομάδα του brainy σχεδίασε ένα σύγχρονο περιβάλλον καθημερινής μελέτης.
Η ύλη αναπτύσσεται σε απόλυτη συνάφεια με τα σχολικά βιβλία και αποτυπώνεται το σύνολο της γνώσης,
με τρόπο ουσιαστικό και περιεκτικό

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου
A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

Περιβάλλον - Επιλογές

Ενδεικτικά videos

Με όχημα την σύγχρονη τεχνολογία και βασισμένα σε διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, τα brainy videos
αυξάνουν εκθετικά τη δυνατότητα αφομοίωσης και απομνημόνευσης

Φυσική

Α΄ Γυμνασίου

Άλγεβρα

Γ΄ Γυμνασίου

Βιολογία

Α΄ Γυμνασίου

Χημεία

Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία

Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική

Β’ Γυμνασίου
Συνδρομητικές Επιλογές

Ανακαλύψτε τις εναλλακτικές δυνατότητες 
που σας παρέχει το brainy

15 ημέρες Δωρεάν Brainy

Εξοικειωθείτε και γνωρίστε
το ψηφιακό περιβάλλον brainy

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK

header text
main text
offeR 10 text
main button