Μελετώντας Χημεία με το brainy

Ρεαλιστικά πειράματα δίνουν απαντήσεις στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει
η Χημεία στον πλανήτη μας, την καθημερινή μας ζωή και το πώς αυτή επηρεάζεται από την τεχνολογία.

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Σχεδιάγραμμα ενότητας
Ασκήσεις βιβλίου
Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις
Test πολλαπλών επιλογών
Bάση με συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων