Γιατί brainy...

Μαθήματα

Η επιστημονική ομάδα του brainy σχεδίασε ένα σύγχρονο περιβάλλον καθημερινής μελέτης.
Η ύλη αναπτύσσεται σε απόλυτη συνάφεια με τα σχολικά βιβλία και αποτυπώνεται το σύνολο της γνώσης,
με τρόπο ουσιαστικό και περιεκτικό

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

A’, B’, Γ’ Γυμνασίου

Ενδεικτικά videos

Με όχημα τη σύγχρονη τεχνολογία και βασισμένα σε διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, τα brainy videos
αυξάνουν εκθετικά τη δυνατότητα αφομοίωσης και απομνημόνευσης

Φυσική

Α΄ Γυμνασίου

Άλγεβρα

Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία

Γ΄ Γυμνασίου

Βιολογία

Α΄ Γυμνασίου

Γλώσσα

Β’ Γυμνασίου

Χημεία

Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική

Β’ Γυμνασίου

Γεωμετρία

Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία

Α΄ Γυμνασίου
Συνδρομητικές Επιλογές

Ανακαλύψτε τις εναλλακτικές δυνατότητες 
που σας παρέχει το brainy

7 ημέρες Δωρεάν brainy

Εξοικειωθείτε και γνωρίστε
το ψηφιακό περιβάλλον brainy