Κοινωνική Δράση

500

Συνδρομές brainy

αορίστου χρόνου

60

Laptops

τελευταίας γενιάς

Με όραμα την αναγκαιότητα και το δικαίωμα όλων στη γνώση, υλοποιούμε ένα συνολικό πλαίσιο συνεργασίας μας με έναν σημαντικό αριθμό οργανισμών που φιλοξενούν και υποστηρίζουν παιδιά και οικογένειες.

Εξασφαλίσαμε τα μέσα και τον εξοπλισμό, προσφέραμε ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα, ώστε κάθε παιδί να έχει μια ολοκληρωμένη δυνατότητα μελέτης και υποστήριξης, κάθε παιδί να έχει τις ίδιες ευκαιρίες να κατακτήσει το δικό του μέλλον!