Μελετώντας Αρχαία με το brainy

Η αμεσότητα της ζωντανής παράδοσης συνδυαστικά με αντίστοιχες παρουσιάσεις
απαντούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων
Βάση με συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις