Μελετώντας Φυσική με το brainy

Με την βοήθεια της εικόνας και της κίνησης τα μυστικά της φύσης και του σύμπαντος
«ζωντανεύουν» στον Η/Υ, μεταφέροντας σε κάθε σπίτι ένα πραγματικό εργαστήριο.  

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Σχεδιάγραμμα ενότητας
Ασκήσεις βιβλίου
Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις
Test πολλαπλών επιλογών
Bάση με συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων