Μελετώντας Έκθεση με το brainy

Το ταξίδι των λέξεων οργανώνεται σε δομημένη μορφή. Οι προϋποθέσεις ενός άρτιου κειμένου
αναλύονται τόσο σε σχεδιαγραμματικό επίπεδο όσο και μέσα από πρότυπες εκθέσεις σε επιλεγμένα θέματα.

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Σχεδιάγραμμα ενότητας
Παρουσίαση ενότητας
Λεξιλόγιο ενότητας
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων