Μελετώντας Γεωμετρία με το brainy

Η αντίληψη της τρισδιάστατης όψης των γεωμετρικών σχημάτων και του χώρου
αποτυπώνεται μέσω σύγχρονων γραφικών και απεικονίσεων. 

Η Γεωμετρία βασίζεται σε αλληλουχία γνώσεων.
«Έξυπνα σύννεφα υπενθύμισης» δίνουν άμεσα την πληροφορία, όπου αυτή απαιτείται. 

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Ασκήσεις βιβλίου
Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις
Test πολλαπλών επιλογών
Bάση με συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων