Με άλλη ματιά
17 Ιανουαρίου 2022

Οι πολλαπλές μορφές νοημοσύνης

brainy team

Επιμέλεια

Υπάρχει η θεωρία του Howard Gardner , κατά την οποία η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή. Σύμφωνα με το βιβλίο του «Αναθεωρημένη Νοημοσύνη: Πολλαπλές νοημοσύνες για τον 21ο αιώνα» υπάρχουν εννέα μορφές ανθρώπινης ευφυΐας. Μέσα από αυτές τις μορφές νοημοσύνης, γνωρίζουμε τον κόσμο γύρω μας. Αυτό στο οποίο διαφέρουμε, όμως, είναι ότι το κάθε άτομο έχει κάποιες πιο αδύναμες μορφές νοημοσύνης ενώ άλλες παρουσιάζονται πιο αναπτυγμένες. Οι μορφές αυτές είναι οι εξής:

 1. Γλωσσολογική:
  η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των λέξεων, χειρισμού της γλώσσας και διατύπωσης νοημάτων μέσα από τον γραπτό λόγο, τη συζήτηση, το χιούμορ κλπ.
 2. Λογική – Μαθηματική:
  η ικανότητα χρήσης αριθμών και αποτελεσματικής ανάλυσης της επιστημονικής σκέψης, ο παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός.
 3. Χωροταξική:
  η ικανότητα οπτικής αντίληψης του χώρου με ακρίβεια και η ικανότητα σχηματισμού νοητικών εικόνων, όπως δημιουργία χαρτών, οι πλαστικές τέχνες κλπ.
 4. Σωματική – Αισθησιοκινητική:
  η ικανότητα χρήσης του σώματος για να εκφράσουμε αισθήματα και ιδέες. Να μαθαίνουμε πράττοντας, ο χορός, η γλώσσα του σώματος και ο αθλητισμός.
 5. Μουσική:
  η ικανότητα αναγνώρισης, παραγωγής και μετατροπής μουσικών μορφών.
 6. Διαπροσωπική:
  η ικανότητα αντίληψης των διαθέσεων, των αισθημάτων και κινήτρων άλλων ατόμων, της συνεργασίας σε ομάδα και της επικοινωνίας με άλλους.
 7. Ενδοπροσωπική:
  η ικανότητα αυτογνωσίας, αντίληψης των διαθέσεων, των αισθημάτων και των κινήτρων μας και η ικανότητα δράσης βάσει αυτής της γνώσης.
 8. Νατουραλιστική:
  η ικανότητα διάκρισης μεταξύ των φαινομένων του φυσικού κόσμου και αξιολόγησής τους.

Πηγή: https://paroutsas.jmc.gr/swed/gottsund.htm