Με άλλη ματιά
28 Ιανουαρίου 2019

Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη χώρα μας

Brainy Team

Συγγραφέας

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικά εργαλεία στη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας κάθε νέου στο κατώφλι της μελλοντικής του πορείας. Λόγω της σοβαρότητας αυτής της επιλογής, ο συμβουλευτικός ρόλος των αντίστοιχων κέντρων θα πρέπει να παρέχεται από ειδικούς με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους. 

Επιλέξαμε ενδεικτικά τρία αξιόπιστα κέντρα στην Ελλάδα, στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να σχηματίσετε μία ολοκληρωμένη άποψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

ORIENTUM
Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα έχει συνεργάτες στη Χαλκίδα, τη Λάρισα και την Καλαμάτα. 
Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Orientum περιλαμβάνει δύο συναντήσεις με εξειδικευμένο σύμβουλο, συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων (Horizon) όπως και προσωπικότητας και εργασιακών αξιών και κινήτρων. 
Η συνολική διάρκεια είναι περίπου 3½ ώρες. Παρέχεται συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό, καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 
Η 1η συνάντηση διαρκεί 2 ώρες και ενσωματώνει τη συζήτηση του ειδικού με τον μαθητή, καθώς και τη συμπλήρωση του ψυχομετρικού τεστ από τον ίδιο. 
Η  2η συνάντηση διαρκεί 1½ ώρα και περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ και την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Το συνολικό κόστος των συναντήσεων ανέρχεται στα 170 ευρώ. 

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 6778777 | email: .

LABORA
Η LABORA, με ιδρυτή τον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο και γραφεία στην Αθήνα (Φειδιππίδου 27) και Θεσσαλονίκη (Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα 4) καθώς και διαδικτυακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (www.labora.gr), βοηθάει μαθητές και φοιτητές να βρούν αυτό που πραγματικά «θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν». Με ένα καινοτόμο πρόγραμμα Ατομικής Συμβουλευτικής βοηθούν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία: Με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, προκύπτουν τα ατομικά πορίσματα αναφορικά με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο ειδικός σύμβουλος εκπαίδευσης της LABORA, εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές σταδιοδρομίας του μαθητή σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και τις εκπαιδευτικές επιλογές του. Η τιμή ανέρχεται στα 95 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο υλικό εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Επίσης, παρέχεται και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Αποτελεσματικής Μελέτης, με σκοπό τη βοήθεια του μαθητή σε θέματα καθημερινής μελέτης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 220 2842 & 231 231 2842
Email:   | site: www.labora.gr

 ISON PSYCHOMETRICA
Ακόμα ένα διακεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Αθήνα.
Το Κλασικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε μαθητές άνω των 14 ετών και περιλαμβάνει 2 έως 4 συνεδρίες, ανάλογα με τον χρόνο του συμμετέχοντα. Αρχικά, το παιδί συζητά με τον ειδικό του Ison Psychometrica, διάρκειας 40 λεπτών, σχετικά με τις απόψεις και τις ανάγκες του. Κατόπιν, συμπληρώνει ένα τεστ προσωπικότητας, ικανοτήτων/κλίσεων, αξιών/κινήτρων και ενδιαφερόντων, διάρκειας 3 ωρών. Τέλος, ο σύμβουλος προβάλλει τα αποτελέσματα του τεστ και τις καταλληλότερες επιλογές επαγγέλματος στον μαθητή, ενώ παράλληλα τον συμβουλεύει για τις επόμενες του κινήσεις, διάρκειας 1 ώρας. 

Το κόστος ολόκληρης της διαδικασίας ανέρχεται στα 200 ευρώ. 

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 6420001 | email: